Azərbaycanda Gender və Bərabərlik Hüququ baza təhlili

Kitab Avropa İttifaqının maliyyə yardımı və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən
həyata keçirilən “Həssas əhali qruplarının sosial-iqtisadi hüquqlarının təmin edilməsi
üçün vətəndaş cəmiyyətinin rolunun gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində
dəstəklənən BMT İnkişaf Proqramının layihə üzrə baş məsləhətçisi və Demokratiya
Monitoru İctimai Birliyinin rəhbəri Fuad Həsənov və layihə ekspertləri tərəfindən
həyata keçirilən“Azərbaycanın bölgələrində hüquqi çərçivə və qadınların sosial-iqtisadi
səlahiyyətləndirilməsi vasitəsilə gender bərabərliyinin təşviq edilməsi üçün
gücləndirilmiş vətəndaş cəmiyyəti dəstəyi” proqramı vasitəsilə nəşr edilmişdir.
Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın ucqar rayonlarında qadınların sosial və iqtisadi
inkişafı üçün səlahiyyətləndrilməsidir.

Layihənin spesifik məqsədi:
1) Bərabərlik və diskriminasiyaya məruz qalmama, hüquqi, institusional, və siyasi
çərçivənin gücləndirilməsi ilə qadınların social-iqtisadi səlahiyyətləndirilməsinə nail
olmaq və bunun üçün vəkillik və hüquqi yardım göstərilməsi üçün vətəndaş
cəmiyyətinin bacarıqlarının artırılması
2) Ucqar ərazilərdə qadınların sosial-iqtisadi hüquqlarının və icma iştirakçılığının
yüksəldilməsi məqsədilə onların texniki və liderlik bacarıqlarının gücləndirilməsidir.

Baza Təhlili Azərbaycanda Gender və Bərabərlik Hüququ