Azərbaycanda qadınların məşğulluq potensialının gücləndirilməsi: imkanlar və problemlər

Bu siyasi icmal Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının yardımı
ilə hazırlanmışdır. Kitabın məzmunu və qeyd olunan fikirlər Demokratiya Monitoru İctimai
Birliyinin yeganə məsuliyyətidir və heç bir şəkildə Avropa İttifaqının və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı İnkişaf Proqramının fikirlərini əks etdirmir.

Siyasi icmal Avropa İttifaqının maliyyə yardımı və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən
həyata keçirilən “Həssas əhali qruplarının sosial-iqtisadi hüquqlarının artırılması üçün
vətəndaş cəmiyyətinin rolunun gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində dəstəklənən BMT
İnkişaf Proqramının Baş Məsləhətçisi və Demokratiya Monitoru İctimai Birliyinin rəhbəri
Fuad Həsənov və layihə ekspertləri tərəfindən həyata keçirilən“Azərbaycanın bölgələrində
hüquqi çərçivə və qadınların sosial-iqtisadi səlahiyyətləndirilməsi vasitəsilə gender
bərabərliyinin təşviq edilməsi üçün gücləndirilmiş vətəndaş cəmiyyəti dəstəyi” proqramı
vasitəsilə hazırlanmışdir.

Policy-Brief_Qadınların-Məşğulluq-Potensialınin-Gücləndirilməsi