Bərabərlik hüququ, məişət zorakılığı ilə mübarizə və ayrı-seçkiliyin qadağan olunmasının təşviqi sahəsində cari vəziyyət: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycandakı xüsusiyyətlər, problemlər və onların həll yolları

Bu siyasi icmal Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının yardımı ilə hazırlanmışdır. Kitabın məzmunu və qeyd olunan fikirlər Demokratiya Monitoru İctimai Birliyinin yeganə məsuliyyətidir və heç bir şəkildə Avropa İttifaqının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının fikirlərini əks etdirmir.

Siyasi icmal Avropa İttifaqının maliyyə yardımı və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən həyata keçirilən “Həssas əhali qruplarının sosial-iqtisadi hüquqlarının artırılması üçün vətəndaş cəmiyyətinin rolunun gücləndirilməsi”  layihəsi çərçivəsində dəstəklənən BMT İnkişaf Proqramının Baş Məsləhətçisi  və Demokratiya Monitoru İctimai Birliyinin rəhbəri Fuad Həsənov və layihə ekspertləri tərəfindən həyata keçirilən“Azərbaycanın bölgələrində hüquqi çərçivə və qadınların sosial-iqtisadi səlahiyyətləndirilməsi vasitəsilə gender bərabərliyinin təşviq edilməsi üçün gücləndirilmiş vətəndaş cəmiyyəti dəstəyi” proqramı vasitəsilə hazırlanmışdir.

Hazırladı:

Demokratiya Monitoru İB-nin gender və bərabərlik hüququ üzrə ekspert qrupu

 Siyasət Sənədi_Bərabərlik hüququ. məişət zorakılığı…_Gülnaz Ələsgərova