İqtisadi Forum: Qadınların sosial-iqtisadi aktivlik problemləri

Qonaqlar: Rövşən Ağayev  və Məlahət Mürşüdlü