Qadınların maliyyə resurslarına və maliyyə xidmətlərinə əlçatanlıq imkanları (maliyyə inkluzivliyi)

Bu siyasi icmal Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının yardımı ilə
hazırlanmışdır. Kitabın məzmunu və qeyd olunan fikirlər Demokratiya Monitoru İctimai Birliyinin yeganə məsuliyyətidir və heç bir şəkildə Avropa İttifaqının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının fikirlərini əks etdirmir.

Siyasi icmal Avropa İttifaqının maliyyə yardımı və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən həyata keçirilən “Həssas əhali qruplarının sosial-iqtisadi hüquqlarının artırılması üçün vətəndaş cəmiyyətinin rolunun gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində dəstəklənən BMT İnkişaf Proqramının Baş Məsləhətçisi və Demokratiya Monitoru İctimai Birliyinin rəhbəri Fuad Həsənov və layihə ekspertləri tərəfindən həyata keçirilən“Azərbaycanın bölgələrində hüquqi çərçivə və qadınların sosial-iqtisadi səlahiyyətləndirilməsi vasitəsilə gender bərabərliyinin təşviq edilməsi üçün gücləndirilmiş vətəndaş cəmiyyəti dəstəyi” proqramı vasitəsilə hazırlanmışdir.

Qadınların maliyyə resurslarına və maliyyə xidmətlərinə əlçatanlıq imkanları (maliyyə inkluzivliyi)