Qadınların səlahı̇yyətlədı̇rı̇lməsı̇ üzrə vəsaı̇t

Qadınların cəmiyyətdə aktivliyi daim müzakirə mövzusu olub. Bu aktivliyi daim tormozlayan müxtəlif müqavimətlərə, o cümlədən mühafizəkar milli dəyərlərə rəğmən getdikcə ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında qadınların rolu artmaqdadır. Beynəlxalq
təşəbbüslər və bu təşəbbüslərin davamı olaraq qəbul edilmiş milli qanunlar zərif cins nümayəndələrinin rolunu artırmaq üçün müxtəlif dəstəkləyici və stimullaşdırıcı
tədbirləri nəzərdə tutur.

Son illiklər dünya arenasında qadın rolunun artırılmasına yönəlik təşəbbüslər ölkələr tərəfindən heç də birmənalı qarşılanmır. Bəzi ölkələr bu təşəbbüsləri dəstəklədikləri halda buna müqavimət göstərən ölkələr də mövcuddur. İstənilən ölkə daxilində belə  müqavimətlər ölkə səviyyəsindən ailə səviyyəsinəqədər olan bütün mərhələləri əhatə edir. Dünyada qadınların vəziyyətini əks etdirən statistik vəziyyətə nəzər salaq hələ çox işlər görməli olduğumuzu görərik.

Qadınların İqtisadi Səlahiyyətləndirlməsi Üzrə Vəsait