Qadınların səlahiyyətləndirilməsi üzrə indeks

Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi İndeksinə dair hesabat Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən həyata keçirilən “Həssas əhali qruplarının sosial-iqtisadi hüquqlarının artırılması üçün vətəndaş cəmiyyətinin rolunun gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdir.

Hesabat bu layihənin bir komponenti olan və Demokratiya Monitoru İctimai Birliyi tərəfindən icra edilən “Azərbaycanın bölgələrində hüquqi çərçivə və qadınların sosial-iqtisadi səlahiyyətlərinin artırılması vasitəsilə gender bərabərliyinin təşviq edilməsi üçün gücləndirilmiş vətəndaş cəmiyyəti dəstəyi” layihəsi çərçivəsində dərc edilir.
Sənədin hazırlanmasında Demokratiya Monitoru təşkilatının rəhbəri və layihə üzrə BMT-nin İnkişaf Proqramının baş məsləhətçisi Fuad Həsənov, eləcə də layihə ekspertləri öz töhvələrini vermişlər.

Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi üzrə İndeks